Obchod se dřívím

V případě zájmu nabízíme prodej surového dříví dle aktuální nabídky. Vzhledem ke druhovému složení lesů v ČR se jedná především o sortimenty z jehličnatých dřevin (smrk, borovice, modřín), popřípadě listnatých (buk, dub…). Sortimentace bude provedena dle doporučených pravidel pro měření a třídění dříví v České republice či dle požadavků odběratele.

Chtěli byste využít naší nabídky, ale nemáte možnost vlastní dopravy?

V sekci „Dopravní činnost“ se můžete dozvědět více o poskytovaných službách v tomto směru.