Školkařství

Jste soukromý vlastník lesa a potřebujete prověřené sazenice pro Vás vhodných lesních dřevin?

V naší lesní školce Milevo Vám můžeme vyjít vstříc!

Území lesní školky náleží k 6. přírodní lesní oblasti Západočeská pahorkatina, nachází se v nadmořské výšce cca 500 m n. m. ve 3. lesním vegetačním stupni. Celkem hospodaříme na cca 4 ha pozemků. Vlastníme licenci pro nakládání se semeny a sazenicemi lesních dřevin, což si můžete snadno ověřit na portálu MZe

Přenos sadebního materiálu se samozřejmě řídí příslušnou legislativou, především vyhláškou 139/2004 Sb. Proto jí doporučujeme prostudovat, ať se můžeme vyhnout případným nedorozuměním.

Náš sortiment zahrnuje všechny hlavní hospodářské lesní dřeviny (smrk ztepilý/ Picea abies, borovice lesní / Pinus sylvestris, jedle bělokorá / Abies alba, buk lesní / Fagus sylvatica a dub/ Quercus spp.), ale nabízíme také široký sortiment dřevin použitelných jako meliorační a zpevňující - modřín opadavý / Larix decidua, javory / Acer spp., lípy /Tilia spp., olši lepkavou / Alnus glutinosa, douglasku tisolistou / Pseudotsuga menziesi, jedli obrovskou / Abies grandis a jiné.

Sazenice jsou u nás pěstovány klasickou metodou. Ta spočívá v pěstování ve venkovních záhonech, kde se stromky dle potřeby školkují či podřezávají.

Podřezávání kořenů dopomáhá k vypěstování sadebního materiálu s bohatým kořenovým systémem bez nutnosti přesazování.
Školkování znamená přesazování a třídění semenáčku za účelem vypěstování sazenic s dobře vyvinutou kořenovou soustavou. V obou případech je cílem zvýšit pravděpodobnost dobrého uchycení a prosperity po přesazení do cílového lesního porostu.
Dále v naší školce můžete najít rozsáhlou plantáž vánočních stromků. Ty si v předvánočním čase můžete koupit přímo od nás, nebo od našich distributorů.

+ Mapka, kontakt, soubor s nabízeným sortimentem a mírami?